Polityka prywatności

Apartament 47

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), zwanym dalej „RODO”,
informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest właściciel Apartamentu 47 przy ul. Kasprowicza 16 w Kołobrzegu, tel.: +48 501 76 56 51,  adres e-mail: blizejmorza47@onet.pl, zwany dalej „administratorem”.
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu:
  1. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez administratora jest niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. obsługi zapytań przesyłanych za pomocą formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania tych danych przez administratora jest prawnie uzasadniony interes administratora, tj. odpowiedź na zapytania klienta lub kontrahenta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. przeprowadzenie badań analitycznych – podstawą prawną przetwarzania tych danych przez administratora jest prawnie uzasadniony interes administratora, tj. badanie i analiza ruchu na stronie internetowej, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. prowadzenia rachunkowości administratora – podstawą prawną przetwarzania tych danych jest niezbędność ich przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  5. ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych ze świadczonymi usługami – podstawą prawną przetwarzania danych przez administratora jest prawnie uzasadniony interes administratora, tj. możliwość dochodzenia przez niego roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  6. w pozostałych wypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże:
  • jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług. Konsekwencją niepodania danych osobowych w tych celach jest niemożliwość świadczenia usług przez administratora,
  • niepodanie danych oznaczonych w formularzu kontaktowym jako obowiązkowe uniemożliwi obsługę Pani/Pana zapytania oraz udzielenie odpowiedzi przez administratora na przesłaną wiadomość,
  • jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, jej nieudzielenie uniemożliwi administratorowi podjęcie działania, którego ta zgoda dotyczy. Wyrażoną zgodę może Pani/Pan cofnąć w każdej chwili, jednakże nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez administratora Pani/Pana danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty zajmujące się obsługą prawną, księgową lub informatyczną administratora lub inne podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług. Przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie upoważnienia administratora lub umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Dane osobowe mogą być również udostępnione uprawnionym do tego organom państwowym.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 7. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usługi lub obsługi zapytania. Jeżeli podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi udzielona zgoda, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora – do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Czas przetwarzania danych może zostać wydłużony przez administratora w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
 9. Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. O zasadach ich przetwarzania mogą Państwo przeczytać poniżej.
  1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   3. zachowania informacji o poleceniach usług na potrzeby programu poleceń;
   4. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
  4. W ramach niniejszej strony internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
  8. Operator korzysta z usługi Google Analytics w celu analizy ruchu na stronie.
  9. Operator korzysta remarketingu, czyli działań, dzięki którym sieci reklamowe mogą wyświetlić mu przekazy reklamowe dopasowane do jego zachowania w Serwisie. Technologicznym warunkiem takich działań jest obsługa plików cookies.
  10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
  11. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
   • Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z niniejszej strony internetowej.
   • W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  12. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany zasad prowadzonej Polityki Prywatności. Zmiany Polityki Prywatności będą publikowane na niniejszej stronie internetowej. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie upubliczniana z nową datą.

   

  Odwiedź Kołobrzeg

  Zarezerwuj już dziś!